älkommen! Jag heter Anders Ekström och arbetar som konsult med offentligt ledarskap. Jag åtar mig dels tidsbegränsade ledningsuppdrag på förvaltnings- och kommunchefsnivå, dels arbete med organisationsöversyn och ledarcoachning.

Min bakgrund finns i skolan — jag började som lärare på sjuttiotalet — och jag har trettio års erfarenhet från ledningsarbete i kommunal verksamhet. Jag har bland annat varit skoldirektör först i Varberg och sedan i Kungsbacka under 90-talet, och därefter stadsdelschef i Linnéstaden i Göteborg under större delen av de senaste tio åren.

Jag lämnade Göteborgs Stad 2008 och har under det senaste året, som egen företagare, haft uppdrag som skolchef och utredare i Tjörns och Orusts kommuner.