Född: 1945 i Grolanda i hjärtat av Västergötland.

Bor: I Fjärås, strax söder om Göteborg.

Arbetsområde: Företrädesvis Väst- och Sydsverige.

Utbildning: Lärarexamen från Göteborgs universitet och en lång rad yrkesrelaterade fortbildningar. Dessutom tidigare reservofficer med majors grad.

Anställningar: Lärare och skolledare i Mölndals kommun fram till 1990, där jag bland var rektor och studierektor på ett antal grundskolor samt studierektor på Fässbergsgymnasiet.
Skolchef i Varberg till 1996.
Samma befattning i Kungsbacka till 1999.
Stadsdelschef i Linnéstaden i Göteborg till 2007.
Utredare och utbildare i Göteborgs stad till 2008, då den egna konsultverksamheten inleddes.

Uppdrag: Utredare och tf skolchef Tjörns kommun hösten 2008. Tf skolchef Orusts kommun, första halvåret 2009.