Funderar du på att anlita mig? Här kan du orientera dig om vem jag är och vad jag gör. Välkommen att höra av dig!

När ni anlitar mig för att lösa en tillfällig chefsvakans under exempelvis en rekryteringsprocess, så får ni stor erfarenhet och stabilitet i verksamheten. Jag är väl bekant med de förutsättningar som gäller för politiskt styrd verksamhet. Jag har erfarenhet som skolchef inom hela det kommunala utbildningsområdet, dessutom i olika kombinationer som chef för hela eller delar av fritid och kultur. Som stadsdelschef ansvarade jag mot politisk nämnd för hela socialtjänsten.

Jag kan vidare vara mentor/coach för nyanställda chefer. Lång erfarenhet av chefskap på olika kommunala nivåer gör att jag kan analysera chefskapets förutsättningar utifrån de förhållanden som gäller i det enskilda fallet. Jag tror att detta kan vara värdefullt när ni till exempel anställer en chef som kommer från någon icke-kommunal verksamhet.

Jag kan genomföra utredningsuppdrag som handlar om organisation och ledning av verksamheter. Störst erfarenhet har jag av utbildningsfrågor.