nders och jag hade väldigt bra kontakt från allra första början. Vi genomdrev krävande förändringar tillsammans, och han var inte bara en skicklig chef för förvaltningen, utan också en person jag värderar högt på det mänskliga planet.”

-Sven Bossmark (s), under 90-talet ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Varberg.


nders är rak och snabb i besluten, och han har nära till både skämt och allvar. Det är en viktig egenskap som jag verkligen uppskattar.”

-Kenneth Nilsson (fp), kommunalråd och tidigare ordförande i skolstyrelsen i Kungsbacka.